HOME ABOUT US KUNG FU WUSHU TAI CHI TRAINING GALLERY CONTACT
© Wushu Albania 2011

Shoqata Shqiptare për Artet Marciale Kineze (SHSHAMK) është një organizatë sportive e krijuar më: 21 Dhjetor 2006. Kjo shoqatë është themeluar nga Kryetar Kleodjan Gjini dhe Nën-Kryetar Renato Gjini pas shumë vitesh eksperiencë në disiplina tradicionale dhe moderne Kung Fu/Wushu

 

Qëllimet e saj janë:

 

Shqip

 

Albanian Association for Chinese Martial Arts (AACMA) is a sports organization founded in 21 December 2006. Thi association is foundet by Chairman Kleodjan Gjini and Vice-Chairman Renato Gjini after many years of experience in traditional and modern Kung Fu/Wushu.

 

Goals of the organization are:

 

English