HOME ABOUT US KUNG FU WUSHU TAI CHI TRAINING GALLERY CONTACT
© Wushu Albania 2011

Chin Woo

Chin Woo (Jing Wu) Kung Fu është një sistem Kung Fu-je Tradicionale Veriore. Në sistemet veriore Kung Fu , qëndrimet janë më të hapura, krahët dhe këmbët janë plotësisht të shtrira si në sulm dhe në mbrojtje , lëvizjet janë të shpeshta njëra pas tjetrës dhe përmbajnë kthime e lëvizje fshirëse.

 

Tre Parimet:
• Dituri: Njeriu i ditur nuk mund të humb drejtim
• Filozofi: Njeriu i filozofisë nuk ka shqetësime
• Kurajo: Njeriu me kurajo nuk ka frikë

 

Dhjetë Konceptet e Chin Woo:

1.Koncepti i Njeriut në Chin Woo : Respekti për përfeksion përmes moralit, stërvitjes intelektuale dhe fizike.
2.Koncepti i Karakterit në Chin Woo: Respekti për të tjerët dhe vetë-respekt nëpërmjet drejtësisë dhe integritetit.
3.Koncepti i Mbartjes në Chin Woo: Njerëzor dhe barazi nëpërmjet ndershmërisë dhe sinqeritetit.
4.Koncepti i Fjalëve dhe Veprave në Chin Woo: Marëveshja me një person gjykohet nga fjalët dhe veprat e tij.
5.Koncepti i Besueshmërisë në Chin Woo: Të mbash çdo zotim dhe premtim.
6.Koncepti i Përpikmërisë në Chin Woo: Të jesh i përpiktë në orar pa justifikim.
7.Koncepti i Drejtësisë në Chin Woo: Të përkrahësh drejtësinë në mënyrë të paanshme.
8.Koncepti i Shërbimit në Chin Woo: Të shërbejmë me nder.
9.Koncepti i Mirëqënies në Chin Woo: Të japin dhe të mos marim.
10.Koncepti i Vllazërisë në Chin Woo: Të duash të tjerët ashtu si do veten tënde dhe vëllezërit e tu.

                                   

Historia e Chin Woo

Huo Yuanjia (1867–1910) ishte themeluesi i Shoqates Atletike të Chin Woo- (精體會/精体会) në vitin 1910. Biografia e tij potretizohet në filmin Fearless (2006), nga aktori i Arteve Marciale Jet Li (disa herë kampion në Wushu). Shoqata Atletike e Chin Woo- ishte e para organizatë që promovoi Artet Marciale në Kinë si sport gare dhe stërvitjeje. Kur hapi shkollën Huo Yuanjia donte të krijonte një stilt të kompletuar, kështu që ai punësoi shumë mjeshtra të disiplinave të ndryshme. Gjatë etapave të hershme të shkollës ata organizonin takime për të diskutuar rreth teknikave që duhet të përdoreshin. Këto faza të hershme ishin të mbushura me argumente dhe grindje midis mjeshtrave. Pas një periudhe të gjate kërkimesh dhe diskutimesh ata ranë dakort për dhjetë rutinat themelore, që formojnë bazën e Chin Woo- sot. Sapo një nxënës të kishte përvetësuar këto rutina atëherë ata mund të bëheshin antarë të Shoqatës Chin Woo dhe më pas të përparonin në stile më të avancuar si p.sh.Preying Mantis, Eagle Claw etj. Huo Yuanjia thoshte që “Chin Woo ka elementët e hekurit dhe mëndafshit; lëvizje të buta dhe të rrjëdhshme sëbashku me lëvizjet e forta dhe të fuqishme të Shaolinit”. Chin Woo është përdorur edhe nga Bruce Lee në filmin “Fist of Fury”, ku ai luan nxënësin e Huo Yuanjia; po ashtu ky film është luajtur edhe nga Jet Li më vone, por me një titull paksa të ndryshëm “Fist of Legent”.

 

Dhjete format e Chin Woo

Tan Tui (Këmbë të Shpejta)

Gong Li Quan (Grushti i Fuqisë)

Jie Quan (Grushti i Lidhur)

Da Zhan Quan (Grushti Luftë e Madhe)

Qun Yang Gun (Shkopi i Bariut)

Ba Gua Dao (Spata 8 Diagramshë)

Wu Hu Qiang (Shtiza e 5 Tigrave)

Jie Tan Tui (Tan Tui Sparring )

Tao Quan (Set i Kombinuar me Grusht)

Dan Dao Chuan Qian (Shpatë kundër shtizë)