HOME ABOUT US KUNG FU WUSHU TAI CHI TRAINING GALLERY CONTACT
© Wushu Albania 2011

Wushu Taolu (taolu)

 

Taolu/format e Wushu- janë të krijuara nga veprime dhe lëvizje të arteve marciale, ndërthurur me elementë gjimnastikorë, ku cdo konkurues gjykohet dhe vlerësohet me pikë sipas disa rregullave specifike. Format përfshijnë qëndrime, goditje me këmbë, me grusht, ekuilibër, kërcime, hedhje dhe fshesa, të cilat bazohen në stile të caktuara në Artet Marciale Kineze. Format me të cilat atletët konkurojnë në kampionate kanë afate kohore të përcaktuara që mund të shkojnë nga 1 minutë, 20 sekonda për disa stile të jashtme deri në 5 minuta për stile të brendshëm. Konkurrentët në Wushu- moderne gjithmon e më shumë po stërviten në teknikat e kërcimeve në ajër, duke rritur më shumë shkallën e vështirësisë në forma.

 

Kadegorite kryesore ne te cilat garohet ne Kampionate:

 

• Duarbosh

Changquan (Grusht i gjatë)

Nanquan (Grushti Jugor)

Tai Chi quan (Grushti Taiji)

 

• Armë të shkutra

Dao (shpatë me një teh)

Jian (shpatë me dy tehe)

Tai Chi Jian (shpatë Tai Chi me dy tehe)

Nandao (shpatë jugore me një teh)

 

• Armët të gjata

Gun (Shkop)

Qiang (Shtizë)

Nangun (Shkopi Jugor)

 

Në secilën nga këto kadegori garohet me forma Individuale (ku rutina është e njëjtë për të gjithë konkurentët) ose forma Të kompozuara (ku rutina duhet ti përmbahet llojit të stilit të asaj kategorie dhe të përmbajë disa lëvizje të domosdoshme, kurse pjesa tjetër shtohet dhe kompozohet së bashku sipas dëshirës dhe aftësive përformuese të konkurentit).

Gjithashtu një kategori tjetër është Duilian (me dy persona), që ndahet në Duilian pa armë, Duilian me armë dhe Duilian me armë kundër Duarbosh.

Një tjetër kategori është Jiti (konkurim grup)

Gjithashtu në disa Kampionate garohet dhe në kategorinë e Formave Tradicionale ku garohet me rutina që vijnë nga stile Kung Fu tradicionale.