HOME ABOUT US KUNG FU WUSHU TAI CHI TRAINING GALLERY CONTACT
© Wushu Albania 2011

Training (Stërvitja)

 

Të mësosh Arte Marciale kërkon një punë të vazhdueshme dhe një kohë të caktuar. Për të arritur nivele të larta dhe për tu bërë ArtistArtet Aarciale, duhet të praktikosh dhe të përmirësohesh vazhdimisht. Në Artet Marciale Kineze (Kung Fu/Wushu), ushtrimet dhe format janë të konceptuara në kohë dhe me një potencial të caktuar, për të zhvilluar fizik, ekuilibër, fuqi e stabilitet në lëvizje dhe gjithashtu për të rritur nivelin teknik. Vetëm nëpermjet praktikimit të vazhdueshëm teknikat do të përmirësohen, do të marin formen e tyre dhe do të bëhën të përdorshme e efektive. Vetëm atëherë mund të thuhet se Kung fu-ja e dikujt është e mirë.

Stërvitja dhe rritja e nivelit të studentëve në Akademinë tonë (Chin Woo Kung Fu & Wushu Academy) ndahet në 9 nivele apo Breza, ku cdo nivel testohet në një datë të caktuar cdo 3-4 muaj.

Fillestarët fillojnë me klasat Kung Fu të rritur 3x në javë.

Pas kalimit të testimit të parë, studentët mund të zgjedhin klasën e Wushu akrobatik, në vend të njërës nga klasat e Kung Fu të rritur, pra Kung Fu të rritur 2x + Wushu akrobatik 1x.

Është vetëm pasi studentët kanë kaluar dy testimet e para, kur ata mund të futen në klasat e San Sou-Sanda-Kickboxing, për arsye se vetëm atëherë ata do të kenë arritur nivelin fizik dhe teknik të nevojshëm, për të perballuar stërvitjen dhe për të qënë imunë ndaj dëmtimeve të rastit në kto klasa.

Për klasat e Tai Chi gjithashtu mund të pranohen fillestarë.

Kurse për studentët që duan të merren me Wushu, ata mund të bëhen pjesë e klasave Wushu forma, pasi të kenë arritur një nivel të kënaqshëm në klasat Wushu akrobatik.

Klasat e Kung Fu- janë të fokusuara në përgatitjen fizike, teknika bazë, vet-mbrojtje dhe forma. Ato janë të përshtatshme dhe të dobishme, si për fillestarët ashtu edhe avancuarit.

 

 

 

 

 

TimeTable