HOME ABOUT US KUNG FU WUSHU TAI CHI TRAINING GALLERY CONTACT
© Wushu Albania 2011

Wushu

 

Wushu (kinishte e thjeshtëzuar:武术; kinishte tradicionale:武術) fjalë për fjalë do të thotë "art marcial/ushtarak".

Wushu është një term më i konçiz se sa termi Kung Fu per t’ju referuar arteve marciale kineze.

Në kuptim të gjerë, fjala Wushu i referohet çdo arti marcial kinez, kurse në një kuptimin më të ngushtenë ajo shpesh i referohet disiplinës sportive të quajtur "Wushu ose Wushu moderne".

Termi Wushu përbëhet nga dy karaktere kineze 武(wǔ), që do të thotë, marciale ose ushtarake, dhe 術(shù), e cila përkthehet në disiplinë, aftësi ose metodë. Së bashku këto formojnë "wǔshù" që do të thotë ‘Art i luftimit' ose "Art marcial".

 

Historia

Disiplina e Wushu- u krijua në Republikën Popullore të Kinës pas vitit 1949, në një përpjekje për të nacionalizuar praktikën e arteve marciale tradicionale kineze. Shumica e ushtrimeve apo formave moderne që praktikohen në ktë disiplinë u formuan nga artet “Prinder” të tyre, nga një komitet i caktuar nga qeveria.

Në 1958, qeveria krijoi All-China Wushu Association si një organizatë ombrellë për të rregulluar praktikimin e arteve marciale. Komisioni Shtetëror Kinez për Kulturën Fizike dhe Sportet mori kryesimin në krijimin e formave të standardizuara për shumicën e arteve. Gjatë kësaj periudhe, një sistem kombëtar Wushu që përfshinte forma, standarte, planprograme mësimore, dhe gradime për instruktorë u krijua. Wushu u fut si në shkollën e mesme dhe në nivelin universitar. Në 1986, Instituti i Kërkimeve Kombëtare Kinese për Wushu- u themelua si autoriteti qëndror për hulumtim dhe administrimin e aktiviteteve të Wushu- në Republiken Popullore të Kinës. Ndryshimi i politikave qeveritare dhe qëndrimet ndaj sportit në përgjithësi çuan në mbylljen e Komisionit Shtetëror të Sporteve (autoriteti qëndror i sporteve) në vitin 1998. Kjo mbyllje është parë si një përpjekje për të de-politizuar pjesërisht sported e organizuara dhe për të orientuar politikat sportive drejt tregut. Si rezultat i këtyre faktorëve sociologjikë që po ndryshojnë brenda Kinës, të dyja stilet tradicionale dhe moderne të Wushu- po promovohen nga qeveria kineze.

 

Federatat ndërkombëtare të Wushu-

 

   IWuF – Intenational Wushu Federation

EWuF – Europian Wushu Federation       

MWuF – Mediterenian Wushu Federation

 

Këto Federata organizojnë Kampionate sipas afateve kohore të përcaktuar nga ato, përvec MWuF e cila u krijua në 2010-ën dhe pritet të organizojë Kampionatin e saj të parë gjatë vitit 2012. Po bëhet një pune e madhe gjithashtu që Wushu të ketë mundësine të bëhet një loje Olimpike dhe të garojë në Lojrat Olimpike.

 

 

 

 

 

Wushu Moderne është i përbërë nga dy disiplina:

 

Taolu (套路; format/ushtrimet)

Sanda (散打; sparring/luftimi).